Analýzy a výpočty na trubkách a potrubí

Přednáška

Anotace

Na přednášce se pobavíme o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek je a není možné používat výpočetní funkce Revitu. Na ukázkovém projektu se budeme snažit dosáhnout stejného výsledku jako při ručních výpočtech. Také shrneme funkcionalitu výpočetních nástrojů v jednotlivých verzích Revitu.

Scénář

  • Úvod
  • Revitové výpočetní nástroje pro TRM
  • Aplikace na ukázkový projekt
  • Srovnání s ručním výpočtem
  • Porovnání výstupů mezi verzemi Revitu
  • Revitové výpočetní nástroje pro VZT
  • Aplikace na ukázkový projekt
  • Srovnání s ručním výpočtem
  • Porovnání výstupů mezi verzemi Revitu
  • Závěr

Přednášející

Romana Němečková

romana_nemeckova_junior

Romča má na starosti VZT knihovnu v cadconsulting, ale nikomu není vzduch. Svoje zkušenosti sbírá nejen na implementacích, ale také modelací rodin pro projektanty i výrobce.

Přednášející

Filip Klimeš

filip_klimes_junior

Filip je součástí TZB týmu v cadconsulting a věnuje se modelování rodin. Vystudoval obor Budovy a prostředí na ČVUT v Praze. Zkušenosti má ale i se statikou, které se věnoval ve svém bakalářském studiu. Filip má též dvouletou praxi v projektování pozemních staveb v architektonické kanceláři axioHM.