Jaký byl proBIM 2023?

BIM prakticky a bez příkras! Společnost cadconsulting uspořádala další ročník odborné konference proBIM, tentokrát v brněnském hotelu Passage. V rámci této události se ve středu 24.05.2023 sešlo 110 příznivců BIM technologie, jejichž hlavní misí bylo nabytí a sdílení technických a praktických zkušeností.  

BIM komunita

Konference proBIM 2023 byla zahájena úvodním slovem Rudolfa Vyhnálka, jednatele společnosti cadconsulting, který srdečně přivítal všechny účastníky konference, sestávající z oborné veřejnosti, projektantů a architektů, zástupců stavebních firem a developerů využívající BIM řešení Autodesk, a také významných hybatelů a tváří BIM komunity.

Součástí úvodní řeči bylo nejen představení letošního ročníku konference. Rudolf mimo jiné nastínil směřování oboru, přípravu standardizace, ale také vyzval k diskuzi a sdílení zkušeností – což se na konferenci zdárně uskutečnilo. Během celého dne byly také k dispozici stánky, kde si účastníci mohli vyzkoušet využití VR při představení modelů nebo technologii rozšířené reality.

Podporou navázání bližší spolupráce a vztahů v rámci BIM komunity se staly také coffee breaky, nazvané příhodně jako fiky. Slovo fika, pocházející ze švédštiny, totiž představuje přestávku na kávu v podobě posezení s přáteli nebo konverzaci s kolegy. A jelikož ke kvalitně strávenému času plného vzdělávání neodmyslitelně patří také dobré jídlo a pití, byla konference provázena vybranými pokrmy cateringu hotelu Passage a večerní program doplněn lahodnými víny z Vinařství Horák.

Přednášky

Po úvodním slově „BIMátora doktóra Rudolfa" přišla na řadu prezentace Tomáše Lendvorského v podání Rudolfa Vyhnálka s představením vývoje platformy a nových řešení pro budoucnost stavebnictví společnosti Autodesk, se zaměřením na spolupráci ve všech fázích modelování či výstavby. Po prezentaci novinek Autodesku se s účastníky vzdáleně spojil Jan Baxa ze společnosti CA IMMO, který hovořil o tématu BIM ve facility managementu. První blok přednášek zakončila Kateřina Schön z Agentury ČAS svou prezentací zaměřenou na implementaci, pokroky a výzvy DSS (Datového standardu staveb) a klasifikační systém CCI (Construction Classification International) v českém prostředí. 

Druhý blok přednášek rozdělil účastníky do dvou skupin na zájemce o témata architektury, stavebnictví a MEP a zájemce o přednášky v oblasti dopravy. V první skupině přednášek AS+MEP vytvořil Václav Černý prostor pro diskuzi, která byla zaměřena na problematiku využití BIM modelů pro realizaci stavby s ohledem na kvalitu a informační naplněnost modelů. Dále pak upozornil na úskalí vznikající při předání modelů mezi projekční a realizační fází. Na Václavovu přednášku navázal Roman Voráč společně s Lucií Mokrou, kteří představili mezinárodní organizaci BuildingSMART a uplatňování otevřených standardů informačního modelování staveb. První skupinu přednášek uzavřela dvojice vývojářů Jiří Horák a Dominik Krajíček, kteří představili praktické využití nejnovějších aplikací v CCtools,  nástroje Automatické kopírování, Generátor schémat a Krmítko.  

Druhá skupina přednášek byla zahájena přednáškami Jany Gottvaldové, které se věnovaly tvorbě modelů dopravních staveb ve čtyřech stupních PD, datovému standardu, informační struktuře a úrovni detailu pro jednotlivé stupně PD a to ve vztahu k Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Jana poté představila speciální doplněk SG bridge pro návrh mostních konstrukcí v rámci Autodesk Revit. Skupinu přednášek o dopravních stavbách následně uzavřel Dan Kučera uvedením možností koncepčního plánování, které projektantům nabízí Autodesk Infraworks, a jejich srovnání s nástroji pro tvorbu silnic a železnic.  

Workshopy

Konference proBIM 2023 nabídla účastníkům v odpoledním bloku tři skupiny workshopů, jejichž rozdělení bylo označeno planetami Merkur, Venuše a Země. Účastníci proto mohli zažít pomyslné meziplanetární BIM cestování. Workshopy byly koncipovány tak, aby si účastníci odnesli nejen teoretické, ale také praktické zkušenosti z vybraných témat, a proto si jednotlivá řešení vyzkoušeli na místě využitím připravených datasetů a platformy Autodesk Revit.  

Na planetě Merkur se konal workshop zaměřený na energetickou analýzu Revit Insight vedený Vladislavem Sveshnikovem a Filipem Klimešem. Na tomto workshopu se účastníci mohli setkat s problematikou nastavení a výpočtu energetického modelu a možnostmi optimalizace návrhu, beta verzi výpočtu uhlíkové stopy a nástrojem pro sluneční analýzu . Vladislav a Filip poté navázali workshopem představujícím využití dat z analytického modelu pro vypočet tepelných ztrát objektu v programu PROTECH TV22. Filip Sládeček poté představil práci s kategoriemi v Revitu, jejich rozdíly a možnosti jejich využití.  

Workshopy planety Venuše zahájil Filip Sládeček tématem Real time rendering/VR, který byl určen účastníkům, kteří chtěli své Revit modely převést do fotorealistické podoby, ať už pro prezentaci klientovi nebo pro prohlídku v prostředí virtuální reality. Účastníci si s sebou přinesli svůj model, který byl v rámci workshopu zkrášlován za použití softwaru využívající technologii renderování v reálném čase (real time rendering). V průběhu celého dne konference si pak mohli jednotlivé modely procházet v prostředí virtuální reality u VR stánku a vyzkoušet si tak všechny hlavní benefity těchto technologií. Další workshopy na Venuši vedla Nina Gaťová, která účastníkům představila témata Revit, Dynamo a AI a dále laserscannování. Na workshopu byla diskutována stále populárnější téma AI a často kladenou otázku "Jak může projektantům, architektům, stavbařům... umělá inteligence usnadnit život?" a předvedeny příklady využití AI při práci v Revitu. Účastníci si pod jejím vedením prošli také kompletním cyklem mračen, od možnosti pořízení na různých strojích (dron, ruční skener, statický skener) přes workflow a důležitost postprocessingu.  

Planeta Země nabízela workshopy se zaměřením na téma BIM managementu, které se nesly v duchu hojných diskuzí ze všech úhlů pohledu – ať už z role projektanta, zhotovitele nebo developera. První workshop pod vedením Adama Stančíka předvedl možnosti exportu z Revitu 2023 do schématu IFC, mapování revitích kategorií na IFC třídy a typy a nastavení exportu tak, aby se v rámci IFC zobrazily vybrané části geometrie modelu, dále aby se zobrazily všechny nebo pouze vybrané informace modelu nebo export parametrů, aby se jejich originální názvy zobrazily například v parametrech v jiném jazyce. Na tento workshop navázala Lucie Mokrá s Tomášem Beránkem, kteří představili možnosti využití nativních nástrojů Revit pro kontrolu kolizí, a to včetně jejich specifik a omezení. Společně představili také další softwary pro kontrolu kolizí, jejich vzájemné srovnání a možnosti následného zobrazení kolizí zpět v Revitu. Workshopy na planetě Zemi poté uzavřel Adam Stančík tématem společného datového prostředí (CDE) Autodesk Construction Cloud z pohledu uživatele, ale i správce CDE nebo správce projektu.

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům a partnerům konference, jmenovitě generálnímu partnerovi, společnosti Sudop Group a.s., společnosti Autodesk, Odborné radě pro BIM, FM Journalu a v neposlední řadě spolupořadateli, společnosti Sekurkon. Především díky Vám se proBIM 2023 tolik vydařil. Těšíme se na další setkání! 

tým cadconsulting

Pořadatelem konference proBIM je společnost cadconsulting, která se zabývá nejen konzultační činností v oblasti BIM, modelováním a BIM managementem. Mimo jiné se společnost podílí na přípravě standardizace BIM v České republice, je členem spolku Odborné rady pro BIM (czBIM) a participuje na projektech ČAS.