Bubák jménem CDE

Přednáška

Anotace

V řadě zadávacích podmínek u stavebních je uveden požadavek na zřízení a provozování CDE. Co vše si pod touto zkratkou můžete představit, že se jej není třeba bát a taky to, že že je již možná používáte, jen o tom nevíte, se dozvíte na krátké přednášce. Kde zazní, že Common Data Environment (CDE), neboli společné datové prostředí může sloužit nejen k pouhému ukládání dat, ale může Vám pomoci při správě BIM modelů, vzájemné komunikaci a dalších úkonech při návrhu nebo realizaci stavby.

Přednášející

Josef Remeš

josef_remes_partner

Pepa vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, působil jako projektant v atelierech se zaměřením na pozemní stavby, stavební izolace a technický konzultant AEC. Aktuálně se věnuje konzultacím BIM ve společnosti cadconsulting a projektům v oblasti architektonicko-stavební části a dále působí jako odborný asistent na VUT FAST, kde vyučuje předměty zaměřené na CAD, BIM.