Elektro v Revitu? Co jde a nejde?

Přednáška

Anotace

Revit je brán mezi uživateli jako komplexní nástroj, umožňující zpracovávat každou profesi TZB včetně elektro profesí.Tato přednáška je krátkým představením možností a zamyšlením nad funkcionalitou z pohledu tvorby modelu elektro. Poukazuje na jeho výhody a limity, které budou rozebrány a bude představeno řešení.

Přednáška je shrnutím použitelnosti Revitu v oblasti elektroinstalací v ČR. Důležitou částí je pochopení jak je Revit nastaven, co potřebuje za informace k okruhování a vykazování. Přednáška definuje limity a jejich posunutí. V rámci bloku budou představeny nástroje usnaďňující práci projektantům a snadnější práci s informacemi.

Scénář

  • Možnosti Revitu
  • Limity okruhování
  • Porovnání nesystémových řešení
  • Vyhodnocení

Přednášející

Jiří Šindelář

jiri_sindelar_senior(NEW)

Jirka je součástí TZB části týmu společnosti cadconsulting, kde se zaměřuje na rozvoj BIM modelování v oblasti elektroinstalací a jeho implementaci. Vystudoval ČVUT v Praze. Během svých studií pracoval dva roky v architektonickém ateliéru v Humpolci. Na diplomové práci zabývající se problematikou informačního modelováním elektroinstalací měl možnost spolupracovat s univerzitou v Seoulu, Jižní Korea, kde také studoval.