Ing. Jiří Toul

JT4_1

Jirka má v ATV Group na starost chod akustické laboratoře, řízení projektů akustiky a digitalizace budov a řízení kvality. Dříve pracoval jako aplikační inženýr souřadnicové měřicí techniky, z velké části šlo o práci s laser skenery a bodovými mračny či sítěmi. Vystudoval VUT v Brně, obor metrologie a řízení kvality. Jeho diplomová práce byla oceněna nadací Preciosa.


    Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/doc/www.pro-bim.cz/www/wp-content/plugins/ark-core/builder/elements/Quotes/QuoteWithSocials/class.ffElQuoteWithSocials.php on line 114

Přednášky

Skenování budov v praxi