Kateřina Habinová

COO | Atelier Habina

Kateřina Habinová

Přednášky

Nasazení BIM a projektové řízení v architektonicko-stavebním atelieru