Kateřina Schön

Agentura ČAS, Koncepce BIM

KS

Kateřina Schön je projektovou manažerkou působící v České agentuře pro standardizaci – ČAS a letos ji můžete uslyšet během vstupu o novinkách v legislativě a Datovém standardu staveb. Dozvíte se informace o aktuálním stavu zákona o BIM a standardizaci – seznámení s aktuálním děním okolo zavedení zákonné povinnosti a s ní spojenými technickými prostředky.

Kateřina je, mimo jiné, certifikovanou projektovou a facility a manažerkou a bývalou členkou pracovní skupiny NERV v oblasti KPI a mezinárodní organizace PuREnet (Real Estate) za Českou republiku. Je vždy usměvavá, důsledná v dotahování projektů do konce, spolehlivá a orientovaná na klientské potřeby. Umí propojovat témata, osoby a poskytovat služby Public Affairs. Má zkušenosti s tvorbou strategií, plánů, projektů, včetně jejich řízení v oblastech stavebnictví, informačních technologií, správy majetku, procesního řízení, problematiky BIM a FM a v oblasti enviromentálního rozvoje. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Získala pracovní zkušenosti a orientaci na výsledek v soukromém sektoru a později zastávala řadu vedoucích a manažerských pozic i v rámci veřejném sektoru. Pracovala jak v ČR, tak i v zahraničí.

V současné době žije nejvíce metodou BIM, kdy projektově řídí tvorbu datového standardu staveb ČR a související činnosti a její největší současnou výzvou je vzájemný respekt a porozumění mezi všemi osobami stavebního trhu.


    Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/doc/www.pro-bim.cz/www/wp-content/plugins/ark-core/builder/elements/Quotes/QuoteWithSocials/class.ffElQuoteWithSocials.php on line 114

Přednášky

Novinky v legislativě a Datovém standardu staveb