Leoš Svoboda

czBIM

LS

Leoš Svoboda se na Ministerstvu průmyslu a obchodu věnuje přípravě legislativy a strategie pro zavádění BIM v České republice a je též I. místopředsedou představenstva Odborné rady pro BIM (czBIM) a pobočky buildingSMART ČR. V rámci jeho přednášky se dozvíme o přípravě aktualizace Koncepce BIM a související legislativy v podobě zákona o BIM. 

Leoš Svoboda vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze a následně se zaměřil na územně a prostorově orientované informační systémy včetně integrace CAD, GIS a BIM technologií. Dlouhodobě působil v globální korporaci na marketingových, obchodních a manažerských pozicích v České republice a ve Spojených státech, především v segmentech veřejné správy, bezpečnosti a infrastruktury – dopravy, energetiky a inženýrských sítí, včetně vedení regionální organizace pro střední a východní Evropu.  

V oblasti BIM se věnoval konzultacím a odbornému poradenství pro veřejné i soukromé subjekty a výzkumu v oblasti digitální transformace procesů v celém životním cyklu pozemních a infrastrukturních staveb s důrazem na digitalizaci vystavěného prostředí a tvorbu digitálních dvojčat pro uplatnění technologií budoucnosti. Působil v pracovních skupinách připravujících digitalizaci stavebnictví a zavedení metody BIM v ČR. Jako pověřený člen představenstva czBIM měl na starosti založení pobočky buildingSMART Česká republika a zastupuje ji v rámci buildingSMART International.  


    Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/doc/www.pro-bim.cz/www/wp-content/plugins/ark-core/builder/elements/Quotes/QuoteWithSocials/class.ffElQuoteWithSocials.php on line 114

Přednášky

Novinky v legislativě a zákoně o BIM