Petr Matyáš

Předseda | Odborná rada pro BIM

PM-100

Petr Matyáš je předseda představenstva czBIM – buildingSMART CZ a obohatí nás přednáškou o činnostech odborné rady pro BIM a buildingSMART Česká republika.

Petr vystudoval ČVUT v Praze. Po studiích byl jedním ze zakladatelů di5 architekti inženýři. Ve více jak 20leté projekční praxi se účastnil na přibližně 200 projektech pozemních staveb, na kterých působil v různých projekčních a manažerských pozicích. Tyto projekty byly velmi rozmanitého charakteru: administrativní a veřejné objekty, průmyslové stavby, obytné a rodinné domy. Vybrané projekty získali ocenění jako např. Stavba roku ČR, ocenění Best of reality ČR, Facility management projekt roku IFMA Award.

Problematikou BIM se zabývá uplynulých 10 let, kdy společnost di5 architekti inženýři přešla plně na přípravu projektů BIM technologiemi. V roce 2014 stál u vzniku a zadání pro vývoj softwaru BIM POINT. Od roku 2016 je jedním ze zástupců ČR vyslaným Ministerstvem průmyslu ve pracovní skupině EU BIM TASK Group. Zabývá se mimo jiné přednáškovou činností na téma BIM postupů a technologií. V současné době je aktivně zapojen do implementace BIM v ČR, je členem pracovních skupin Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zaměřených na digitalizaci a BIM, pracovních skupin při SFDI a Ministerstva dopravy a podílí se na tvorbě a připomínkování Zákona o BIM.


    Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/doc/www.pro-bim.cz/www/wp-content/plugins/ark-core/builder/elements/Quotes/QuoteWithSocials/class.ffElQuoteWithSocials.php on line 114

Přednášky

Činnosti odborné rady pro BIM
buildingSMART Česká republika