Reálné a nereálné požadavky na BIM & TZB

Přednáška

Anotace

Praktické zkušenosti z projektů, reálných i nereálných požadavcích, slepých uličkách i správných cestičkách v oblasti projekce TZB a BIM přiblíží Antonín Kašpar ze společnosti SUBTECH.

Jak jsme mohli v minulosti projektovat a stavět bez BIM? Řešení kolizí a koordinace je jeden z hlavních důvodů proč se předpokládá že potřebujeme Revit - skutečně je to tak? Potřebujeme takovou míru detailu jakou nám Revit nabízí? Dokážeme splnit očekávání investora v době chytrých telefonů a elektrických aut?

Přednášející

Antonín Kašpar

Antonín Kašpar_v2

Antonín Kašpar, ředitel, SUBTECH

Ing. Antonín Kašpar je dlouholetý odborník v oborech TZB. Původně začínal jako projektant vzduchotechniky a chlazení. Je autorizovaným inženýrem v oboru TZB. Je spolumajitel a výkonný CEO firmy SUBTECH, s.r.o.

Přednášející

Josef Adamec

Adamec profil

Josef Adamec, Koordinátor IT oddělení, SUBTECH

Josef Adamec je dlouholetý projektant elektroinstalací s velkými zkušenostmi především ze zdravotnictví. Ve společnosti Subtech zastává funkci koordinátora IT oddělení. Je firemní BIM koordinátor.