Rudolf Vyhnálek

CEO | cadconsulting

RV-100

Ruda založil naši společnost Cadconsulting v roce 2009. Skrze seniorský team řídí chod společnosti a řeší vše s řízením spojené. Od rozdělování lidí na jednotlivých projektech po investiční rozhodnutí. Nebojí se však vrátit ke kořenům a v případě nutnosti konzultuje nebo pomáhá na projektech. Na konferenci ho určitě neminete ve víru dění a věnuje nám úvodní slovo. Mimo to nás obohatí o přednáškou o činnostech odborné rady pro BIM a buildingSMART Česká republika
 
Před založením firmy pracoval Ruda jako aplikační inženýr ve společnosti Autodesk a TechData Distribution. Vystudoval ČVUT v Praze obor pozemní stavitelství, doktorát získal na katedře Ocelových a dřevěných konstrukcí na téže univerzitě. Jeho diplomová práce byla oceněna jako nejlepší diplomová práce pro rok 2003 pořádané firmou Skanska. 


    Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/doc/www.pro-bim.cz/www/wp-content/plugins/ark-core/builder/elements/Quotes/QuoteWithSocials/class.ffElQuoteWithSocials.php on line 114

Přednášky

Úvodní slovo
Činnosti odborné rady pro BIM a buildingSMART Česká republika