Rudolf Vyhnálek

CEO | cadconsulting

rudolf_vyhnalek_ceo

Ruda vystudoval ČVUT v Praze obor pozemní stavitelství, doktorát získal na katedře Ocelových a dřevěných konstrukcí na téže univerzitě. Před založením firmy cadconsulting pracoval jako aplikační inženýr ve společnosti Autodesk a TechData Distribution. Od roku 2009 řídí skrze seniorský tým chod společnosti. Nebojí se však vrátit ke kořenům a v případě nutnosti konzultuje nebo pomáhá na projektech.

Přednášky

BIM ve výrobním procesu montovaných příček

Zkušenosti a úskalí při zadávání zakázek s požadavkem BIM?

Užití klasifikačních systémů v praxi

CcCC ... Co chystá CC