Tomáš Beránek

cadconsulting

tomas beranek

Tomáš je senior konzultant BIM a je součástí MEP týmu společnosti cadconsulting. Jeho domovská kancelář je v Brně a zároveň běžně navštěvuje u klienty při implementacích či školeních. Pro Tomáše je BIM jedinou možnou cestou k projektování a snaží se ji tak i propagovat a občas i obhajovat. Pomáhá najít optimální cesty, jak pomocí doplňků do Revitu zjednodušit práci projektantům profesí, a proto mu například vděčíme i za správu a rozvoj

CClibrary pro TZB část. Dále je Tomáš jedním z pilotů dronů, které cadconsulting využívá například k tvorbě mračen bodů fotogrametrickou metodou. Na letošním ročníku konference proBIM jej potkáte na workshopech Nejčastější chyby při exportu do IFC a Automatizace tvorby modelu v Revitu.

Tom vystudoval gymnázium v Uherském Hradišti a Fakultu stavební VUT v Brně v oboru pozemní stavitelství, kde na magisterském studiu objevil Revit a už se jej nepustil. Praxi má i z architektonického atelieru, kde mimo projektanta pozemních staveb zastával také funkci BIM manažera a podílel se na implementaci BIMu v projekčním týmu. Je milovníkem sportů všeho druhu, LEGA a technologií.


    Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/doc/www.pro-bim.cz/www/wp-content/plugins/ark-core/builder/elements/Quotes/QuoteWithSocials/class.ffElQuoteWithSocials.php on line 114

Téma

Nejčastější chyby při exportu do IFC
Automatizace tvorby modelu v Revitu